Επικοινωνία

Στην αρχή

Υπηρεσίες  Ψυχοθεραπεύτριας - Οικογενειακής Συμβούλου
Λυτζεράκου Βίκυς | Μεταμόρφωση Αττικής


Η ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή σύμβουλος Βίκυ Λυτζεράκου, στη Μεταμόρφωση Αττικής παρέχει τις εξής υπηρεσίες:


Ατομική ψυχοθεραπεία σε ενηλίκους & εφήβους

Μέσα σε ένα πλαίσιο εχεμύθειας, εμπιστοσύνης και αποδοχής και με τη δημιουργία ενός είδους "συμμαχίας" μεταξύ θεραπευόμενου-θεραπευτή επιχειρείται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών ή και των συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν το άτομο. Απώτερος στόχος, η κατασκευή μιας συναισθηματικής διορθωτικής εμπειρίας που θα οδηγήσει τον θεραπευόμενο σε μεγαλύτερο βαθμό αυτογνωσίας, αυτοαποδοχής και αυτοεκτίμησης βάζοντας έτσι τη βάση για τη διαμόρφωση αρχικά μιας πιο λειτουργικής καθημερινότητας και μακροπρόθεσμα μια πιο ικανοποιητικής ζωής.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Αυτή η μορφή θεραπείας είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων και της διάδρασης που αναπτύσσεται μεταξύ των ατόμων. Μέσα σ’ ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και εχεμύθειας ο θεραπευόμενος μπορεί να μοιραστεί με άλλους εμπειρίες, σκέψεις και συναισθήματα. Με άλλα λόγια, η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα υποστηρικτικό δίκτυο για εκείνον αλλά όχι μόνο. Μέσα από τη ψυχοθεραπευτική διαδικασία η ομάδα θα μεταμορφωθεί σε έναν μικρόκοσμο ώστε ο κάθε θεραπευόμενος θα πάρει την απαραίτητη ανατροφοδότηση, δηλαδή πληροφορία, που θα τον βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να ανακαλύψει «κουκουλωμένες» δυνατότητες αλλά και «θέλω» και να αναζητήσει νέους τρόπους «σχετίζεσθε» με τον εαυτό του και με τους άλλους.

Η διάρκεια συνάντησης των ομάδων είναι δύο ώρες και οι συνεδρίες γίνονται μία φορά την εβδομάδα συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Πριν την ένταξη κάποιου ατόμου σε ομάδα πρέπει να έχουν προηγηθεί κάποιες ατομικές συνεδρίες με τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Θεραπεία Ζεύγους

Απευθύνεται σε ζευγάρια, που λόγω δυσκολιών, επιθυμούν να χτίσουν νέους τρόπους επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα και να βάλουν από κοινού στόχους για τη βελτίωση της σχέσης τους. Μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης ο καθένας καλείται να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που υπάρχουν εκφράζοντας συναισθήματα, σκέψεις και επιθυμίες, και χτίζοντας καινούργια, πιο ευέλικτα και λειτουργικότερα μοτίβα σχέσης και συμβίωσης με τον σύντροφο.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση, για τη θεραπευτική διαδικασία, είναι τόσο το ένα όσο και το άλλο μέλος ενός ζευγαριού να επιθυμεί να μπει σε μια κοινή προσπάθεια, με στόχο την συνέχιση της σχέσης και την βελτίωση της.

Θεραπεία Οικογένειας

Αυτή η μορφή θεραπείας απευθύνεται σε οικογένειες που καλούνται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που αφορούν στο ευρύτερο οικογενειακό σύστημα ή σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη του. Η συμπεριφορά ενός ατόμου διαμορφώνεται και επηρεάζεται κατά πολύ από το οικογενειακό του πλαίσιο αλλά και η οικογένεια, από την άλλη, επηρεάζει με τη σειρά της την συμπεριφορά του ατόμου. Με βάση αυτή την πραγματικότητα, το οικογενειακό σύστημα ως σύνολο, αλλά και κάθε μέλος του χωριστά, κινητοποιείτε μέσα από τη θεραπεία να δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο σχέσεων και λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίας, με απώτερο πάντα στόχο την σωστή αντιμετώπιση των δυσκολιών.

Οι συνεδρίες είναι διάρκειας 90 λεπτών και γίνονται μία έως δύο φορές τον μήνα.

Συμβουλευτική Γονέων

Ο δύσκολος ρόλος ενός γονιού συχνά τον κάνει να νιώθει μόνος και αβοήθητος όταν καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα που αφορούν για παράδειγμα στη συμπεριφορά του παιδιού του ή στις κακές του μαθησιακές επιδόσεις. Μέσα από τη συμβουλευτική ο γονιός βρίσκει ένα σύμμαχο στο δύσκολο ρόλο τον οποίο έχει αναλάβει, με στόχο πάντα την κατάλληλη αντιμετώπιση των δυσκολιών, την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης του παιδιού και τη βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων που αφενώς δοκιμάζονται εξαιτίας των συγκεκριμένων προβλημάτων και αφετέρου αποτελούν αφετηρία καινούργιων δυσκολιών.

Τμήμα για Παιδιά

Αντιμετωπίζονται θέματα όπως:

  • Σχολικός εκφοβισμός
  • Επιθετικότητα
  • Διαζύγιο γονέων
  • Συναισθηματικές δυσκολίες
  • Φοβίες

Συνεργάτες:    Κωνσταντίνα Ξυφαρά, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

                         Μαρία Κουλούρη, Παιδίατρος – Αλλεργιολόγος